Skip to content Skip to navigation

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Chào mừng đến với Website Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Công nghệ Thông tin!
 

Giao tiếp tốt một ngọai ngữ được ví như là có được giấy thông hành trên con đường hướng đến thành công của chính bạn.

Tiếng Anh - một trong số các ngọai ngữ đã được các quốc gia trên thế giới chọn giảng dạy và phổ cập cho học sinh, sinh viên đã được chấp nhận như là “Ngôn ngữ giao tiếp quốc tế”.

Tiếng Anh đã được sử dụng rộng rãi  trong tất cả các sự kiện, trao đổi qua lại ở các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, kinh tế, thương mại, quân sự, ...và trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

Trung tâm Ngoại ngữ CFLUiT ra đời sẽ đồng hành giúp bạn tìm kiếm giải pháp học thuật tiếng Anh có hiệu quả  trên con đường chinh phục, khám phá và tạo dựng cuộc sống của bạn.

 

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin (CFLUiT) được thành lập theo Quyết định số: 221/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 22/09/2014, với nhiệm vụ & sứ mệnh :

  • Tổ chức giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên giúp sinh viên có đủ năng lực thi đạt chứng chỉ Tiếng Anh theo khung chuẩn ngọai ngữ Quốc tế và Khung ngọai ngữ ĐHQG-HCM.
  • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng học thuật và luyện thi Tiếng Anh cho mọi đối tượng khác nhau như : học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy ...
  • Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học ... theo khung chuẩn ngọai ngữ ĐHQG-HCM và chuẩn Tiếng Anh được quốc tế công nhận.
  • Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế do viện khảo thí Hoa kỳ cấp.
  • Hỗ trợ tư vấn dịch thuật, biên dịch tài liệu, báo cáo, bài viết khoa học bằng Tiếng Anh.