Skip to content Skip to navigation

Upper Intermediate Plus (AV5)

ENG05 – ANH VĂN 5

 

  1. Nội dung môn học:

Môn học gồm 03 bài học của giáo trình Collins English for Exams: Skills for the TOEIC Test: Speaking and Writing cung cấp sinh viên kiến thức chuyên sâu về kĩ năng làm bài và chiến thuật làm bài thi hai kỹ năng Nói và Viết trong bài thi TOEIC, hướng dẫn các kỹ năng và kiến thức hỗ trợ cho hai kỹ năng Nói và Viết, như: từ vựng, ngữ pháp, phát âm, cấu trúc câu.

  1. Mục tiêu sau khi hoàn thành môn học:
  • Nắm vững và trau dồi kỹ năng cách làm bài thi TOEIC hai kỹ năng Nói và Viết.
  • Nâng cao khả năng thuyết trình, giao tiếp tiếng Anh hàng ngày và môi trường làm việc quốc tế.
  • Nâng cao khả năng viết tiếng Anh cho mục đích giao tiếp hàng ngày và môi trường làm việc quốc tế.
  1. Thời gian học: 12 tuần
  2. Điểm đầu vào: tương ứng với TOEIC 500
  3. Điểm đầu ra: tương ứng với TOEIC > 500