Skip to content Skip to navigation

Anh văn sơ cấp 1

Anh văn sơ cấp 1 (AVSC1) là khoá học tiếng Anh căn bản không tính điểm tích luỹ tín chỉ đào tạo đại học của Trường Đại học CNTT. Tuy nhiên đây là khoá học cần thiết giúp sinh viên tích điểm học tiếp Anh văn sơ cấp 2, hướng đến mục tiêu hoàn thành chương trình tiếng Anh bổ túc trước khi vào Anh văn 1.

 • Tên môn học (tiếng Việt) : Anh Văn sơ cấp 1
 • Tên môn học (tiếng Anh) : Elementary English 1
 • Mã môn học                      : AVSC1
 • Số tín chỉ                           : 00
 • Khoá học                           : 75 giờ
 • Điều kiện tiên quyết         : tương đương TOEIC dưới 250 điểm   
 1. MỤC TIÊU

Mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc nhằm giúp sinh viên đạt được trình độ tiếng Anh tương đương từ 22 đến 29 điểm theo thang điểm đánh giá trình độ tiếng Anh toàn cầu GSE (The Global Scale of English).

 1. NỘI DUNG
 • Từ vựng: thep tài liệu học
 • Ngữ Pháp: Trình độ A1
 • Nghe: hội thoại các tình huống tại nơi chốn, công sở làm việc.
 • Đọc: văn bản dạng thư điện tử, quảng cáo, đơn từ ngắn, báo cáo …
 • Nói: giao tiếp ứng xử theo tình huống với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh…; thảo luận, ý kiến, thuyết trình theo chủ đề bài học.
 • Viết: cơ bản về ngữ pháp, cách sử dụng từ vựng trong email, trả lời email theo từng tình huống tại công sở...
 1. ĐÁNH GIÁ
 • Bài tập online                           : 15%
 • Tham gia và hoạt động tại lớp : 10%
 • Mini test                                   : 05%
 • Thuyết trình                              : 10%
 • Kiểm tra Speaking                    : 20%
 • Thi cuối khoá                           : 40%
 1. QUY ĐỊNH
 • Bài tập tại lớp, các hoạt động học thuật, bài tập online phải đạt tối thiểu trên 80% để được tính điểm quá trình;
 • Phải hoàn thành bài thi thi cuối kỳ 3 kỹ năng (Listening – Reading – Writing) để đủ điểm (Passed) đăng ký môn học Anh văn sơ cấp 2
 • Số giờ nghỉ không phép vượt 20% sẽ bị cấm thi cuối kỳ.
 1. HỖ TRỢ