Skip to content Skip to navigation

Nhật ngữ trung cấp (N3)

Khóa Nhật ngữ trung cấp (N3) dành cho người đã có chứng chỉ N4 hoặc trình độ tương đương tiếp tục lộ trình học nâng cao trình độ tiếng Nhật thi lấy chứng chỉ năng lực Nhật ngữ (JLPT) để tốt nghiệp, tu nghiệp, hoặc làm việc trong khối doanh nghiệp Nhật.

Thông tin khóa học:

 • Tên môn học   : Nhật ngữ trung cấp (N3)
 • Mã môn học    : JPN03
 • Số tín chỉ         : 24
 • Thời lượng      : 300 giờ |  40 tuần
 • Bao gồm          : JPN03.1 | JPN03.2 | JPN03.3 | JPN03.4

Mục tiêu:

 • Có thể sử dụng và giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ cao
 • Củng cố kiến thức, vốn từ vựng và văn phạm thi JLPT
 • Tìm hiểu tập quán, văn hóa và con người Nhật qua các bài học để thích nghi hoà nhập với môi trường doanh nghiệp tại Nhật bản.

Quyền lợi của người học:

 • Được hỗ trợ 24/7 từ giảng viên và dịch vụ hỗ trợ học tập của Trung tâm.
 • Môi trường học thân thiện, trang thiết bị hiện đại.
 • Tham gia phỏng trực tiếp với doanh nghiệp Nhật tìm kiếm cơ hội làm việc tại Nhật bản.