Skip to content Skip to navigation

Hoạt động

Workshop “Sinh viên UIT và bài thi Toeic Nói - Viết” Nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho cuộc thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM đã tổ chức workshop “...
Thế giới đã thay đổi cả diện mạo lẫn phương thức giao tiếp và làm việc thích ứng với thời đại Covid. Theo đó nguồn nhân lực sẽ chịu sự tác động rất lớn trước thách thức mới. Các yêu cầu trong...
ENGLISH - JAPANESE COURES 2023 Vui lòng bấm đăng ký chọn khóa học tại đây   KHÓA HỌC TÊN GỌI Số tiết Thời lượng Thời gian học...