Skip to content Skip to navigation

Học thêm tiếng Anh như thế nào?

HỌC TỪ VỰNG

tuỳ vào sở thích mỗi cá nhân, hãy chọn :

  • Đọc các mẫu truyện ngắn yêu thích bất kỳ thời gian bạn có thể.
  • Xem phim có phụ đề cuối tuần
  • Nghe các bài “Reading” để ghi nhớ từ khó sử dụng khác nhau trong mỗi chủ đề và ngữ cảnh.
  • Ứng dụng từ vựng mới vừa học để nói ra 1-2 câu ngắn để ghi nhớ sâu ý nghĩa từ mới.
  • Viết 1 đoạn ngắn về các từ đã học mỗi ngày để tăng khả năng tư duy logic.

Let’s do it about 15-30 minutes daily! Tham khảo BBC Learning English

NGHE (Lisening)

NÓI (Speaking)