Skip to content Skip to navigation

Anh văn sơ cấp 2

Anh văn sơ cấp 2 (AVSC2) là khoá học không tính điểm tích luỹ tín chỉ đào tạo đại học của Trường Đại học CNTT. Tuy nhiên đây là khoá học giúp sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Anh bổ túc để đăng ký môn học Anh văn 1.

 • Tên môn học (tiếng Việt) : Anh Văn sơ cấp 2       
 • Tên môn học (tiếng Anh) : Elementary English 2
 • Mã môn học                      : AVSC2
 • Số tín chỉ                           : 00
 • Khoá học                           : 75 giờ
 • Điều kiện tiên quyết         : tương đương TOEIC trên 250 hoặc Passed Anh văn sơ cấp 1 
 1. MỤC TIÊU

Mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc nhằm giúp sinh viên đạt được trình độ tiếng Anh tương đương từ 30 đến 35 điểm theo thang điểm đánh giá trình độ tiếng Anh toàn cầu GSE (The Global Scale of English).

 1. NỘI DUNG
 • Từ vựng: theo tài liệu học
 • Ngữ Pháp: Trình độ A2
 • Nghe: hội thoại các tình huống tại nơi chốn, công sở làm việc.
 • Đọc: văn bản dạng thư điện tử, quảng cáo, đơn từ, báo cáo khảo sát …
 • Nói: giao tiếp ứng xử theo tình huống với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh…; thảo luận, ý kiến, thuyết trình theo chủ đề bài học.
 • Viết: trả lời email, báo cáo, thư mời, mẫu quảng cáo, tóm tắt thông tin cá nhân…
 1. ĐÁNH GIÁ
 • Bài tập online                           : 15%
 • Tham gia và hoạt động tại lớp : 10%
 • Mini test                                   : 05%
 • Thuyết trình                              : 10%
 • Kiểm tra Speaking                    : 20%
 • Thi cuối khoá                           : 40%
 1. QUY ĐỊNH
 • Bài tập tại lớp, các hoạt động học thuật, bài tập online phải đạt tối thiểu trên 80% để được tính điểm quá trình;
 • Phải hoàn thành bài thi thi cuối kỳ 3 kỹ năng (Listening – Reading – Writing) để đủ điểm (Passed) đăng ký môn học Anh văn 1
 • Số giờ nghỉ không phép vượt 20% sẽ bị cấm thi cuối kỳ.
 1. HỖ TRỢ