Skip to content Skip to navigation

Business English Courses

Chương trình Business English mang lại sự khác biệt lớn vì tính ứng dụng thực tế đáp ứng đúng nhu cầu của sinh viên đại học.

Chương trình được xây dựng học trên nền tảng học thuật E-blended Learning từ trình độ A1 đến B2+ có thể giúp sinh viên không chỉ giao tiếp, ứng xử tốt về tiếng Anh mà còn học và rèn luyện thêm các kỹ năng mềm để có thể hòa nhập làm việc trong môi trường doanh nghiệp đa văn hóa ngay sau khi tốt nghiệp.

Các chủ đề, nội dung trong Business English kết nối sát với các phần, nội dung bài thi TOEIC 4 kỹ năng, do đó nó có thể giúp sinh viên thi TOEIC dễ dàng đạt hiệu quả cao đạt chuẩn đầu ra.

Mục tiêu các bài học trong Business English chú trọng:

  • Giúp học viên học ngôn ngữ, song song với phát triển kỹ năng kinh doanh thông qua các tình huống thực tế.
  • Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng ngôn ngữ Nghe – Nói – Đọc – Viết
  • Thực hành các kỹ năng kinh doanh và giao tiếp trong các tình huống chuyên nghiệp .
  • Giải quyết nhiệm vụ kết hợp trình bày và thực hành.
  • Các hoạt động kỹ năng khác để tự nghiên cứu trong phần tư liệu số.
  • Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, xây dựng mối quan hệ.
  • Kỹ năng nhận thức, phong cách giao tiếp và ứng xử linh hoạt
  • Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết – thuyết trình