Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu chung

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin (CFLUiT) với nhiệm vụ & sứ mệnh :

- Tổ chức giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên giúp sinh viên có đủ năng lực thi đạt chứng chỉ Tiếng Anh theo khung chuẩn ngọai ngữ Quốc tế và Khung ngọai ngữ ĐHQG-HCM.
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng học thuật và luyện thi Tiếng Anh cho mọi đối tượng khác nhau như : học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy ...
- Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học ... theo khung chuẩn ngọai ngữ ĐHQG-HCM và chuẩn Tiếng Anh được quốc tế công nhận.
- Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế do viện khảo thí Hoa kỳ cấp.
- Hỗ trợ tư vấn dịch thuật, biên dịch tài liệu, báo cáo, bài viết khoa học bằng Tiếng Anh.


-----
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 668 58288 Fax: (028) 372 52148
Email: cfl@uit.edu.vn