Skip to content Skip to navigation

Khai giảng khoá mới Anh văn sơ cấp HK2 ngày 14-15/03/2022

Trung tâm xin thông báo các lớp Anh văn  sơ cấp 1 và 2 Học kỳ 2 năm học 2021-2022, Khai giảng vào ngày 14 & 15/03/2022.

Thời gian đăng ký từ bây giờ đến hết ngày 13/03/2022.

Vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết