Skip to content Skip to navigation

Mua online tài liệu giáo trình tiếng Anh

Danh mục tài liệu tiếng Anh

Lớp Tên gọi Giá E-book  Giá sách (*)
Anh văn sơ cấp 1   Business Partner A1 VND 250,000 VND 290,000
Anh văn sơ cấp 2 Business Partner A2 VND 255,000 VND 295,000
Anh văn 1 Business Partner A2+ VND 260,000 VND 300,000
Anh văn 2 Business Partner B1 VND 265,000  VND 305,000
Anh văn 3 Send me an email (Vol.1) Chưa có VND 80,000
Anh văn 4 Send me an email (Vol.2)   Chưa có VND100,000
Anh văn 5 Opinion Essay (Vol.3) Chưa có VND 70,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Sách giấy sẽ được giao trực tiếp tại văn phòng theo lịch hẹn đăng ký.

  • Đọc kỹ tài liệu cần tìm và bấm vào đây để đăng ký
  • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng
  • Số tài khoản: 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
  • Nội dung chuyển khoản ghi :

Lớp

Cú pháp ghi
Anh văn sơ cấp 1 GTAVSC1_họ & tên_mã SV
Anh văn sơ cấp 2 GTAVSC2_ họ & tên_mã SV
Anh văn 1 GTAV1_ họ & tên_mã SV
Anh văn 2 GTAV2_ họ & tên_mã SV
Anh văn 3 GTAV3_ họ & tên_mã SV
Anh văn 4 GTAV4_ họ & tên_mã SV
Anh văn 5 GTAV5_ họ & tên_mã SV