Skip to content Skip to navigation

Tác giả bộ sách Business Partner chia sẻ bí quyết giảng dạy và tập huấn cho giảng viên tiếng Anh ngày 16/10/2021

Kế hoạch tập huấn giảng dạy tiếng Anh dành cho giảng viên Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ được tổ chức vào ngày 16/10/2021 trên Zoom Meeting: https://pearson.zoom.us/j/7528808154 - Meeting ID: 752 880 8154. 

Đặc biệt buổi tập huấn do diễn giả Margaret O’Keeffe BA (Hons), MA, CELTA & DELTA, là một trong những tác giả chính biên soạn bộ sách Business  Partner đã và đang được sử dụng giảng dạy cho sinh viên ngành IT tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin từ năm 2020 đến nay.