Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh các khóa Luyện thi TOEIC Quốc tế HK2 2022-2023

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu ôn tập chuẩn bị kiến thức thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh.

Vui lòng xem thông tin chi tiết & đăng ký tại đây