Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC (Nghe Đọc & Nói Viết) khóa hè NH 2021-2022

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu ôn tập chuẩn bị kiến thức thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh.

Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.