Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC Quốc tế tháng 3/2021

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ -UIT thông báo lớp Luyện thi TOEIC Quốc tế 2 kỹ năng Nghe - Đọc

Thời gian học: 8 tuần mỗi tuần 2 buổi.

Lịch học: Tối Thứ 2 - Thứ 4

Thời gian học: từ 17h30 đến 20h00

Dự kiến khai giảng: 22/3/2021 hoặc sớm hơn nếu đủ số lượng tổ chức lớp.

Form đăng ký: https://forms.gle/GYm9uSvXYYhyZkrK8

Học phí:

TOEIC 450+ (Học phí: 1.550.000 VNĐ/48 tiết)

TOEIC 500+ (Học phí: 1.600.000 VNĐ/48 tiết)

TOEIC 550+ (Học phí: 1.750.000 VNĐ/48 tiết)

Thời gian đóng học phí sẽ được thông báo sau ngày 12/3/2021 hoặc khi đã đủ số lượng mở lớp.

Hình thức đóng học phí: Trực tiếp tại phòng E1.4