Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức thi Đánh giá năng lực Tiếng anh 23.04.2022

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH LẦN 8 NGÀY 23/4/2022

Thông báo chi tiết sinh viên xem tại đây & Link đăng ký