Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký các lớp Anh văn ngoài chính quy

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký lớp Anh văn ngoài chính quy HK2 năm học 2019-2020.
Lịch học: Tối Thứ 2 - 4 (Từ 17h00 đến 19h30) hoặc Tối Thứ 3 - 5 (Từ 17h00 đến 19h30)
Thời gian khai giảng: 6/4/2020.
Thông tin các lớp và đăng ký theo các đường link bên dưới:

Sinh viên xem chi tiết về số tiền phải nộp và thông tin chuyển khoản trong link đăng ký đính kèm

1. Anh văn sơ cấp 2: https://forms.gle/bwpZd67xWrLmmw258
2. Luyện thi TOEIC 450: https://forms.gle/JD6w4vBf2hVPNjp67
3. Luyện thi TOEIC 550: https://forms.gle/1h46AaHN4C2b7WEh8

Sinh viên đóng học phí từ ngày 18/03/2020 đến ngày 01/04/2020
Sau khi chuyển khoản xong vui lòng điền form và đính kèm hình ảnh biên lai/giao dịch chuyển khoản.

Sinh viên chuyển khoản sau 3-4 ngày làm việc vui lòng xem thông tin xác nhận tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywxvGi3teMIKx1-X6_Zab8iOKyk_BUgs...

Trung tâm Ngoại ngữ - UiT