Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh ngày 4/6/2022

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh lần 9 ngày 4/6/2022

Thông tin chi tiết sinh viên tại đây 

Link đăng ký bấm vào đây