Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh lần 11 ngày 8/4/2023

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo

Sinh viên xem thông tin chi tiết thông báo tại đây 

Link đăng ký

Trân trọng.

TTNN-UiT