Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách thi Anh văn sơ cấp 2 (phòng máy) ngày 22.06.2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo danh sách thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 2

Danh sách thi sinh viên xem tại đường link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wY2zNegvAVFWxz5Uj0eb_z8BzDSMgpC/edit#gid=972842449  

Hình thức thi: Thi trên máy tính
Ngày thi: Ngày 22.06.2020
Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài: 17h30
Thời gian bắt buộc có mặt trước phòng thi là 17h15, để làm thủ tục vào phòng thi.
Lưu ý: Sinh viên mang thẻ sinh viên/ CMND để dự thi.
Trân trọng.
Trung tâm Ngoại ngữ -UIT