Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1-2 HK1 2020-2021

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo,

 

Danh sách thi cuối khóa đối với các lớp Anh văn sơ cấp 1-2, sinh viên xem tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1WC0OKRb28ALF9RMmS4cKlyDDrjpMWOoE/view?u...

Sinh viên kiểm tra phòng thi để đi đúng phòng (Lưu ý: sinh viên xem bằng lap top - và xem tại các sheet AVSC1-B502; AVSC1-A205; AVSC1-A213; AVSC2-B502; AVSC2-A205)

Ngày thi:

Anh văn sơ cấp 1, ngày 18/1/2021

Anh văn sơ cấp 2, ngày 19/1/2021

Hình thức thi trên máy tính.

Sinh viên phải có mặt trước phòng thi vào lúc 17h00 để làm thủ tục vào phòng thi, 17h30 khi tính giờ làm bài sinh viên đi trễ không được phép vào phòng thi, xem như vắng thi.

Khi dự thi, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND/CCCD

 

Trung tâm Ngoại ngữ -UiT