Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách thi Đánh giá năng lực tiếng anh ngày 05.10.2019

THÔNG BÁO

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh khóa thi ngày 5/10/2019

Sinh viên đã đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh ngày 05/10/2019 xem danh sách tại đường link sau:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N-EON49K93zkMP7mrUq_sBfaAbWFZpaE/edit#gid=1530530838  trong đó có 7 phòng thi, sinh viên kiểm tra và nắm thông tin của mình thuộc phòng thi nào để có mặt và thi đúng phòng thi.

Ngày thi: Ngày 05.10.2019

Thời gian thi: 8h00 - 9h30

Thời gian bắt buộc có mặt trước phòng thi là 7h45, để làm thủ tục vào phòng thi.

Khi đi thi sinh viên mang theo Biên lai đóng lệ phí thi, Thẻ sinh viên nếu đăng ký bằng MSSV, CMND nếu đăng ký bằng CMND. Lưu ý: Thẻ sinh viên, CMND phải còn rõ hình, rõ số.