Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách thi ĐGNLTA 19.08.2020

THÔNG BÁO

 
Sinh viên đăng ký dự thi Đánh giá năng lực tiếng anh xem phòng thi và ca thi (SV xem bằng máy tính để tránh tình trạng bị ẩn thông tin khi mở bằng điện thoại), có tổng cộng 13 sheet danh sách thi.
Sinh viên có mặt trước phòng thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi, trường hợp đi muộn sau khi bắt đầu tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
Ngày thi: 19.08.2020
Ca thi: 
Ca 1 thi từ 7h30 
Ca 2 thi từ 9h30
Ca 3 thi từ 13h30
 
Lưu ý: Những thí sinh xin hoãn thi có lý do chính đáng được đồng ý bảo lưu chuyển thi xem tại sheet "DS hoãn thi"