Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách thi và hướng dẫn thi Đánh giá năng lực tiếng anh ngày 07/12/2019

THÔNG BÁO THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 07.12.2019

Sinh viên xem DANH SÁCH THI các file bên dưới tương ứng với phòng thi sẽ dự thi.

Sinh viên xem file hướng dẫn dành cho thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng anh để thực hiện đúng theo yêu cầu.