Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách thi và hướng dẫn thi Đánh giá năng lực tiếng anh ngày 20.06.2020

THÔNG BÁO
Sinh viên đã đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh ngày 20.06.2020 xem danh sách tại đường link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MUPVtBblLkSFkZAE33tKv-3GhmFCTG2Z/edit#gid=348692537  trong đó có 8 phòng thi, sinh viên kiểm tra và nắm thông tin của mình thuộc phòng thi nào để có mặt  đúng giờ và thi đúng phòng thi (sinh viên xem danh sách bằng máy vi tính, không sử dụng điện thoại).
Ngày thi: Ngày 20.06.2020
Thời gian thi: 8h00 - 9h30
Thời gian bắt buộc có mặt trước phòng thi là 7h45, để làm thủ tục vào phòng thi.
Sinh viên xem kỹ file hướng dẫn dự thi được đính kèm trong email để thực hiện đúng.
Lưu ý: Thẻ sinh viên, CMND phải còn rõ hình, rõ số.