Skip to content Skip to navigation

Thông báo hỗ trợ bổ sung ebook giáo trình Business Partner HK hè 2020-2021

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo sinh viên các lớp Anh văn sơ cấp 2, Anh văn 1, Anh văn 2 hiện đang học giáo trình Business Partner trong học kỳ hè 2020-2021; sinh viên đã mua tài khoản học, đã nhận và kích hoạt mã code. Vui lòng điền form tại link: https://forms.gle/gfMniDRx3pBXBCMB9 cung cấp các thông tin để được hỗ trợ bổ sung ebook vào tài khoản học Online.

 

TTNN-UiT