Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả các lớp Anh văn sơ cấp 1 &2- HK1 2020-2021

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo kết quả cuối khóa các lớp Anh văn sơ cấp 1&2- Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

Sinh viên theo dõi kết quả tại đường link bên dưới:
Anh văn sơ cấp 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moKO35BqYrNqinmokc-C--zGm9rksmZG...

Anh văn sơ cấp 2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FaTUpMirms8lVp3h1bkLAKl_7EcbUoJe...

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi qua email: cfl@uit.edu.vn đến hết ngày 28/2/2021