Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả thi xếp lớp tiếng Anh khóa 2019

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định xếp lớp và miễn học các học phần Anh văn của học kỳ 1 năm học 2019-2020 (theo quyết định và danh sách đính kèm)

Lưu ý: Sinh viên được xếp vào lớp cao thì mặc nhiên là các lớp cấp thấp hơn được miễn.

Cụ thể: ở cột kết quả xếp lớp và miễn học ghi là: ENG02 thì mặc nhiên được miễn học ENG01, hoặc có ghi là : Miễn ENG03 thì mặc nhiên được miễn học ENG01 và ENG02...

Sinh viên có gì thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp phòng ĐT để được giải đáp.

Phòng ĐTĐH

Thông tin chi tiết sinh viên xem tại link: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ket-qua-thi-xep-lop-tieng-anh-khoa-2019