Skip to content Skip to navigation

Thông báo khai giảng các lớp anh văn sơ cấp 1 đợt 1 năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT

THÔNG BÁO

Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1 đợt 1, năm học 2019-2020.

Danh sách lớp sinh viên xem tại đường link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZD2O7WBOmWhNxQmBUH7QG8q4cAcbePP/edit#gid=1756711353

Thông tin lớp Anh văn sơ cấp 1 như sau:

STT

Mã lớp

Lịch học

Tiết

Phòng học

Ngày bắt đầu học

1

ENGA1.K1

Chiều 2-4-6

678

T2-4 E3.3, T6 A301

4/9/2019

2

ENGA1.K2

Chiều 3-7

6-7-8-9

T3 E4.3, T7 A301

3/9/2019

3

ENGA1.K3

Tối 2-4-6

Từ 17h30 đến 20h00

E2.4

4/9/2019

4

ENGA1.K4

E3.2

4/9/2019

5

ENGA1.K5

E3.3

4/9/2019

6

ENGA1.K6

E3.4

4/9/2019

7

ENGA1.K7

E4.1

4/9/2019

8

ENGA1.K8

E4.2

4/9/2019

9

ENGA1.K9

Tối 3-5

Từ 17h30 đến 20h00

E2.4

5/9/2019

10

ENGA1.K10

Tối 2-4-6

Từ 17h30 đến 20h00

E4.4

4/9/2019