Skip to content Skip to navigation

Thông báo khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 - Anh văn sơ cấp 2 đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT

THÔNG BÁO

Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 - Anh văn sơ cấp 2 (đợt 2)

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1 đợt 2, năm học 2019-2020.

Danh sách lớp sinh viên xem tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxcTuptTmIfTMmX96XEMaJD2oF7RUph6/edit#gid=1177205938

Thông tin lớp như sau:

STT

 

Mã lớp

Lịch học

Thời lượng

Tiết

Phòng học

Ngày bắt đầu học

GV

1

Anh văn sơ cấp 1

ENGA1.K11

Tối 3-5

15 tuần

Từ 17h30 đến 20h00

E3.2

17/9/2019

Huỳnh Ngọc An

2

Anh văn sơ cấp 2

ENGA2.K8

Tối 2-6

10 tuần

E4.3

16/9/2019

Trương Diệp Thanh An

3

Anh văn sơ cấp 2

ENGA1.K9

Tối 3-5

10 tuần

E3.4

17/9/2019

Nguyễn Thị Kim Thu