Skip to content Skip to navigation

Thông báo khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 2 đợt 1 năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT

THÔNG BÁO

Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 2

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 2 đợt 1, năm học 2019-2020.

Thời gian học:

Sáng: Từ 07:30 đến 09:45 (Tiết 1-2-3)

Chiều: Từ 13:00 đến 15:15 (Tiết 6-7-8)

Tối: Từ 17:30 đến 20:00

Danh sách lớp sinh viên xem tại đường link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDsRutSAeBphEmalmzXTIfc0wk-vkABT/edit#gid=1538844209

Thông tin lớp Anh văn sơ cấp 2 như sau:

STT

Mã lớp

Lịch học

Phòng học

Ngày bắt đầu học

Giảng viên

1

ENGA2.K1

Sáng 2-6

Thứ 2 E3.3

Thứ 6 E2.3

06/09/2019

Nguyễn Trang Nhung

2

ENGA2.K2

Chiều 3-5

E3.3

03/09/2019

Lê Phương Ngọc

3

ENGA2.K3

Sáng 2-4

A307

04/09/2019

Phạm Thị Tố Quyên

4

ENGA2.K4

Sáng 3 – Chiều 5

A307

03/09/2019

Lê Trường An

5

ENGA2.K5

Chiều 5 – Sáng 7

A305

05/09/2019

Tất Dương Khánh Linh

6

ENGA2.K6

Tối 2-4

E1.2

04/09/2019

Phạm Thị Kiều Tiên

7

ENGA2.K7

E10.1

04/09/2019

Nguyễn Thị Mộng Thy

Nguyễn Trang Nhung