Skip to content Skip to navigation

Thông báo kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2

THÔNG BÁO

Kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2

Sinh viên xem kỹ danh sách thi để nắm thông tin ngày thi, phòng thi, ca thi để dự thi đúng quy định. Thông tin danh sách chi tiết sinh viên xem tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/11F3cPKzTCtsFzfBr0SndApQadUYA6oiX...

THI ANH VĂN SƠ CẤP 1

 

STT

Mã lớp

Giảng viên

Đợt thi

Ca thi

Phòng thi, ca thi

Thời gian

 

1

ENGA1.K3

Ngô Thị Mỹ Ngọc

THI ĐỢT 1
13/11/2019

THI CA TỐI
LÀM BÀI TRÊN MÁY
THỜI GIAN 60'

B5.02 - CA 1

Từ 17h30 --> 18h45

 

2

ENGA1.K4

Lê Trường An

B5.02 - CA 1

Từ 17h30 --> 18h45

 

3

ENGA1.K5

Nguyễn Thị Diễm Thúy

B5.02 - CA 2

Từ 18h50 --> 20h05

 

4

ENGA1.K6

Nguyễn Tấn Lợi

B5.02 - CA 2

Từ 18h50 --> 20h05

 

5

ENGA1.K7

Huỳnh Ngọc An

B4.02 - CA 1

Từ 17h30 --> 18h45

 

6

ENGA1.K8

Giang Thị Tố Mi

A205 - CA 1

Từ 17h30 --> 18h45

 

7

ENGA1.K10

La Thanh Tươi
Trương Thanh Nhã

A205 - CA 2

Từ 18h50 --> 20h05

 

8

ENGA1.K1

Hồ Thị Nhiên Trinh

THI ĐỢT 2
27/12/2019

B4.04 - CA 1

Từ 17h30 --> 18h45

 

9

ENGA1.K2

Nguyễn Mạnh Nhân

B4.02 - CA 1

Từ 17h30 --> 18h45

 

10

ENGA1.K9

Nguyễn Tấn Lợi

B5.02 - CA 1

Từ 17h30 --> 18h45

 

11

ENGA1.K11

Huỳnh Ngọc An

B5.02 - CA 1

Từ 17h30 --> 18h45

 

THI ANH VĂN SƠ CẤP 2

 

STT

Mã lớp

Giảng viên

Đợt thi

Phòng thi, ca thi

Thời gian

 

1

ENGA2.K1

Nguyễn Trang Nhung

THI ĐỢT 2
21/12/2019
BAN NGÀY
THỜI GIAN 80'

B5.02 - CA 1

7h30 -> 9h05

 

2

ENGA2.K2

Lê Phương Ngọc

B4.02 - CA 1

7h30 -> 9h05

 

3

ENGA2.K3

Phạm Thị Tố Quyên

B5.02 - CA 1

7h30 -> 9h05

 

4

ENGA2.K4

Lê Trường An

B5.02 - CA 2

9h10 ->10h45

 
 

5

ENGA2.K5

Tất Dương Khánh Linh

B5.02 - CA 2

9h10 ->10h45

 
 

6

ENGA2.K6

Phạm Thị Kiều Tiên

THI ĐỢT 1
25/11/2019
CA TỐI
THỜI GIAN 80'

 

B5.02 - CA 1

17h30 -> 19h05

 

7

ENGA2.K7

Nguyễn Thị Mộng Thy Nguyễn Trang Nhung

B4.02 - CA 1

17h30 -> 19h05

 
 

8

ENGA2.K8

Trương Diệp Thanh An

B4.04 - CA 1

17h30 -> 19h05

 

9

ENGA2.K9

Nguyễn Thị Kim Thu

B5.02 - CA 1

17h30 -> 19h05

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UIT