Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi cuối kỳ (hình thức thi viết) các môn anh văn HK2, 2019-2020

THÔNG BÁO

LỊCH THI CUỐI KỲ HK2, 2019-2020 CÁC LỚP ANH VĂN CHÍNH QUY 

 

Sinh viên vui lòng xem danh sách và có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định.

Trường hợp bị cấm thi, sinh viên liên hệ giảng viên của lớp để được giải đáp thắc mắc.

Thông tin chi tiết sinh viên xem thông báo tại cổng thông tin đào tạo. Link: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-lich-thi-cuoi-ky-hinh-thuc-thi-viet-cac-mon-anh-van-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020

Trân trọng.