Skip to content Skip to navigation

Thông báo luyện thi TOEIC Quốc tế Nghe - Đọc khai giảng 26/10/2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ -UIT thông báo lớp Luyện thi TOEIC Quốc tế 2 kỹ năng Nghe - Đọc

Thời gian học: 8 tuần mỗi tuần 2 buổi.

Lịch học: Thứ 2 - Thứ 4

Thời gian học: từ 17h30 đến 20h00

Dự kiến khai giảng: 26/10/2020 hoặc sớm hơn nếu đủ số lượng tổ chức lớp.

Form đăng ký: https://forms.gle/myQuwojWfzQm4ypE8

Sau khi đăng ký lớp tại form đăng ký, sinh viên thanh toán học phí chậm nhất là 3 ngày làm việc để xác nhận chỗ tại phòng E1.4 Trung tâm Ngoại ngữ.

Học phí:

TOEIC 450+ (Học phí: 1.550.000 VNĐ/48 tiết)

TOEIC 500+ (Học phí: 1.600.000 VNĐ/48 tiết)

TOEIC 550+ (Học phí: 1.750.000 VNĐ/48 tiết)