Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận hồ sơ thi TOEIC Quốc tế (kỹ năng Nghe - Đọc) ngày 12/11/2022 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 12/11/2022

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/10/2022

Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây