Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận hồ sơ thi TOEIC Quốc tế ngày 23-25.8.2022

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 23-25.08.2022

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02.08.2022

Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây