Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận hồ sơ thi TOEIC Quốc tế ngày 29/9/2022

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 29.9.2022

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05.09.2022

Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây