Skip to content Skip to navigation

Thông báo quy định về chứng minh nhân dân không hợp lệ đối với kỳ thi TOEIC tại IIG

THÔNG BÁO 

Theo quy định số 605/QĐ-IIG-TCT ngày 01/07/2019 Quy định Về việc Chứng minh nhân dân không hợp lệ, nay Trung tâm Ngoại ngữ thông báo kể từ ngày 01/01/2020 Trung tâm Ngoại ngữ chỉ tiếp nhận hồ sơ có Chứng minh nhân dân hợp lệ không vi phạm quy định số 605/QĐ-IIG-TCT của đơn vị tổ chức thi IIG. Chi tiết quy định thí sinh xem bên dưới.