Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian hoàn tất lệ phí thi ĐGNLTA lần 8

THÔNG BÁO

Hiện tại tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, do đó sinh viên đã điền form đăng ký thi ĐGNLTA lần 8 tạm thời chưa đến Trung tâm để hoàn tất thủ tục thi cho đến khi được đi học trở lại bình thường.

Thời gian hoàn tất hồ sơ thi sẽ được thông báo sau.

TTNN-UiT