Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời hạn đăng ký và đóng học phí các lớp Anh văn sơ cấp Khoá K16/2021 đến 23/10/2021

Trung tâm xin thông báo thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp Anh văn  sơ cấp 1 và 2 Khoá K16/2021

gia hạn đến hết ngày 23/10/2021. Sinh viên có thể đăng ký để vào học theo lịch khai giảng. Học phí đóng chậm vài ngày

sau lịch khai giảng đều được chấp nhận

  • Sinh viên vui lòng xem kỹ lớp, trình độ và bấm chọn đăng ký:
  • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng
  • Số tài khoản: 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
  • Lưu ý khi chuyển khoản,  ghi theo hướng dẫn sau:
Lớp học Chuyển khoản học phí Thanh toán sách ebook
Anh văn sơ cấp 1               HPAVSC1- Họ và tên - Mã số sinh viên EbookAVSC1- Họ và tên - Mã số sinh viên
Anh văn sơ cấp 2   HPAVSC2- Họ và tên - Mã số sinh viên EbookAVSC2- Họ và tên - Mã số sinh viên

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT