Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc học offline đối với các lớp Anh văn sơ cấp 2

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo sinh viên tất cả các lớp Anh văn sơ cấp 2 sẽ bắt đầu trở lại học offline từ ngày 25/05/2020 đến hết ngày 11/06/2020 theo lịch học.

Thời gian học từ 17h30 đến 20h00

STT MÃ LỚP GIẢNG VIÊN LỊCH HỌC Ngày trở lại học offline PHÒNG
1 ENGA2.K10 LÊ TRƯỜNG AN Tối 2-4 25/05/2020 E2.4
2 ENGA2.K11 PHẠM THỊ KIỀU TIÊN Tối 2-4 25/05/2020 E3.4
3 ENGA2.K12 HUỲNH NGỌC AN Tối 2-4 25/05/2020 E3.2
4 ENGA2.K13 NGUYỄN TẤN LỢI Tối 2-4 25/05/2020 E4.2
5 ENGA2.K14 HỒ THỊ NHIÊN TRINH Tối 2-4 25/05/2020 E4.4
6 ENGA2.K15 NGUYỄN TRANG NHUNG Tối 3-5 26/05/2020 E3.2
7 ENGA2.K16 NGÔ THỊ MỸ NGỌC Tối 3-5 26/05/2020 E3.4
8 ENGA2.K17 NGUYỄN THỊ MỘNG THY Tối 3-5 26/05/2020 E4.2
9 ENGA2.K18 LÊ TRƯỜNG AN Tối 3-5 26/05/2020 E2.4

Sinh viên theo dõi phòng học và thời gian học để đi học đầy đủ, nghiêm túc.

Trân trọng thông báo.

Trung tâm Ngoại ngữ -UiT