Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mua giáo trình anh văn sơ cấp 2

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo sinh viên các lớp Anh văn sơ cấp 2 đăng ký mua sách theo hình thức online như sau:
Sinh viên mua sách vui lòng chuyển khoản về số tài khoản: 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn, Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Nội dung chuyển khoản: MSSV- Họ và tên - Sach AVSC2
(Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, Mssv: 19520000, học anh văn sơ cấp 2 sẽ ghi nội dung: 19520000- Nguyen_Van_A- Sach AVSC2)
Áp dụng mua từ ngày 03/04/2020
Anh văn sơ cấp 2 (Straightforward Pre-inter.): 250.000 VNĐ/cuốn
Sinh viên sau khi chuyển khoản vui lòng điền thông tin tại đường link: https://forms.gle/Cyc1cWQVBnYiSws7A
Sau khi nhận được chuyển khoản Trung tâm sẽ gửi tài khoản học online về email sinh viên sau 3-4 ngày làm việc (trừ Thứ 7 & Chủ nhật). Đối với sách sinh viên sẽ nhận lại sau khi trở lại trường.
Lưu ý: Sinh viên sẽ được giảng viên hướng dẫn sử dụng tài khoản học online trong buổi học đầu tiên. Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên để tránh sai sót dẫn đến tài khoản bị vô hiệu.