Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mua sách anh văn 1-2-3-4 (hình thức Online)

THÔNG BÁO

Sinh viên mua sách vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau:
Nội dung chuyển khoản: MSSV-Mã môn học- Họ và tên

(Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, Mssv: 19520000, học anh văn 1 sẽ ghi nội dung: 19520000-ENG01- Nguyen_Van_A)
(Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn B, Mssv: 19520001, học anh văn 2 sẽ ghi nội dung: 19520001-ENG02- Nguyen_Van_B)
(Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn C, Mssv: 19520002, học anh văn 3 sẽ ghi nội dung: 19520000-ENG03- Nguyen_Van_C)
(Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn D, Mssv: 19520003, học anh văn 4 sẽ ghi nội dung: 19520000-ENG04- Nguyen_Van_D)

Số tài khoản: 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn, Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Áp dụng mua từ ngày 10/03/2020
Anh văn 1 (Straightforward Pre-inter.): 250.000 VNĐ/cuốn
Anh văn 2 (Straightforward Inter.): 250.000 VNĐ/cuốn
Anh văn 3: 80.000 VNĐ/cuốn
Anh văn 4: 100.000 VNĐ/cuốn

Sau 3-4 ngày làm việc (trừ Thứ 7 & Chủ Nhật) sinh viên kiểm tra mail để nhận mã code, trường hợp chưa nhận được code sách sinh viên email cho Trung tâm qua email cfl@uit.edu.vn để được giải quyết nhanh chóng, lưu ý khi gửi mail sinh viên nêu rõ họ tên, MSSV, biên lai/thông tin giao dịch để Trung tâm đối soát kiểm tra.

Sau khi nhận được chuyển khoản Trung tâm sẽ gửi tài khoản học online về email sinh viên. Đối với sách sinh viên sẽ nhận lại sau khi trở lại trường.
Lưu ý: Sinh viên sẽ được giảng viên hướng dẫn sử dụng tài khoản học online trong buổi học đầu tiên. Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên để tránh sai sót dẫn đến tài khoản bị vô hiệu.

Sinh viên mua sách đăng ký tại các đường link bên dưới:

Đường link đăng ký mua sách AV1: https://forms.gle/PLWfG9XTwiHwD7iE8

Đường link đăng ký mua sách AV2: https://forms.gle/2Rf9jFnfkkANvUrV6

Đường link đăng ký mua sách AV3: https://forms.gle/BcUGwmptqNAoD3nn8

Đường link đăng ký mua sách AV4: https://forms.gle/va25oQjAVWGttNBU9

 

Trân trọng.

Trung tâm Ngoại ngữ - UiT