Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nhận giáo trình Anh văn

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - UiT thông báo sinh viên các lớp Anh văn mua sách bằng hình thức Online liên hệ văn phòng để nhận lại sách.
Thời gian nhận từ ngày 12/5/2020
Sáng từ 8h30 đến 11h30
Chiều từ 13h30 đến 16h30
- Anh văn sơ cấp 2, Anh văn 1, Anh văn 2: Sinh viên nhận tại phòng E1.2
- Anh văn 3, Anh văn 4: Sinh viên nhận tại phòng E1.4 

Lưu ý:

Khi liên hệ nhận sách sinh viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên, chuẩn bị sẵn email trước đó trung tâm đã gửi mã code.

Sinh viên tránh tập trung đông quá 5 bạn tại phòng nhận sách. Thực hiện sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi liên hệ văn phòng.

Trân trọng.

TTNN-UiT