Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc ôn thi và tổ chức thi cuối kỳ HK2 2020-2021

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên theo dõi thông tin ôn thi và thi cuối kỳ HK2 2020-2021 theo thông tin bên dưới như sau:
 
1. Thông báo lịch ôn thi cuối HK2 NH 2020-2021 trong file tại https://tinyurl.com/7uwdbap3.
2. Thông báo về việc thi cuối kỳ Học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo phương thức trực tuyến
nội dung thông báo trên tại đây: https://tinyurl.com/z52z9yhe