Skip to content Skip to navigation

Intermediate (AV2)

ENG02 – ANH VĂN 2

 

  1. Nội dung môn học:

Môn học gồm 12 bài học (Units 01 – 12) bao gồm các kiến thức văn hóa, hoạt động và bài tập về từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu, đọc hiểu, và viết dựa trên các chủ đề: khoa học và tự nhiên, trường học, nơi sinh sống, điện thoại, văn hóa, đồ vật, tiền tệ, luật pháp và lịch sử.

  1. Mục tiêu sau khi hoàn thành môn học:
  • Củng cố nền tảng căn bản về tiếng Anh tổng quát; thiết lập kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đơn giản; củng cố kỹ năng giao tiếp căn bản.
  • Xây dựng kỹ năng nghe nói, đọc hiểu và có được vốn từ vựng về các chủ đề trong bài
  • Rèn luyện kỹ năng viết email hoặc thư kể chuyện, bưu thiếp, thư phàn nàn, và thư mời.
  1. Thời gian học: 12 tuần
  2. Điểm đầu vào: tương ứng với TOEIC 350
  3. Điểm đầu ra: tương ứng với TOEIC 395