Skip to content Skip to navigation

Lịch học tiếng Anh năm 2021-2022

Để đăng ký ghi danh, vui lòng bấm tên lớp để chọn

Khoá học Tên gọi lớp Số giờ Kéo dài Ca học Học phí (VNĐ)
Tiếng Anh tổng quát Anh văn sơ cấp 1 75 10 tuần

Thứ 2-4-6

Thứ 3-5-7

1.800.000
Anh văn sơ cấp 2 75 10 tuần 1.800.000
Giao tiếp cấp tốc E-Speaking 1 18 06 tuần

Thứ 2 & 4

Thứ 3 & 5

Thứ 6 & 7

960.000
E-Speaking 1+ 18 06 tuần 960.000
E-Speaking 2 18 06 tuần 960.000
E-Speaking 2+ 18 06 tuần 960.000
E-Speaking 3 18 06 tuần 1.050.000
E-Speaking 3+ 18 06 tuần 1.050.000

Luyện thi TOEIC

Listening & Reading

TOEIC 450+ 40 10 tuần

Thứ 2 & 4

Thứ 3 & 5

Thứ 7 & Chủ nhật

1.550.000
TOEIC 500+ 40 10 tuần 1.600.000
TOEIC 550+ 40 10 tuần 1.750.000

Luyện thi TOIEC

Speaking & Writing

TOEIC 1+ 40 10 tuần 1.750.000
TOEIC 2+ 40 10 tuần 1.800.000
Luyện thi IELTS Pre-IELTS  40 10 tuần

Thứ 2 & 4

Thứ 3 & 5

Thứ 7 & Chủ nhật

4.000.000
IELTS 5.0 - 6.0 80 20 tuần 8.600.000