Skip to content Skip to navigation

Lịch học khóa tiếng Anh & Nhật ngữ

ENGLISH - JAPANESE COURES 2023

Vui lòng bấm đăng ký chọn khóa học tại đây  

KHOÁ HỌC

TÊN GỌI

Số tiết

Thời lượng

Thời gian học

Học phí (VNĐ)

Học phí (VNĐ)

Học phí trọn gói (giảm 20%) lớp offline

Ưu đãi học phí

ONLINE

OFFLINE

TOEIC 300

AVSC1

90

10 tuần

 T2-4-6 hoặc T3-5-7 từ 17h30 đến 20h00

 

VND 2,430,000

VND 3,888,000

- Giảm 10% cho SV đăng ký  liên tục 2 khóa học

TOEIC 350

AVSC2

90

10 tuần

VND 2,430,000

- Giảm 20% cho SV đăng ký trọn gói từ 02 khóa trở lên

LT TOEIC 500+

LISTENING - READING

60

10 tuần

T2-4 hoặc T3-5

VND 1,980,000

VND 2,380,000

VND 4,120,000

Dành cho SV miễn 03 môn Anh văn thi lấy CC quốc tế

SPEAKING - WRITING

60

10 tuần

VND 2,310,000

VND 2,770,000

LUYỆN THI IELTS

Pre-IELTS - 4.5

48h

2 buổi/tuần

T2-4 hoặc T3-5

VND 4,800,000

VND 5,760,000

VND 15,208,000

IELTS 5.0

48h

VND 5,280,000

VND 6,340,000

IELTS 5.5

48h

VND 5,760,000

VND 6,910,000

LUYỆN THI B1-B2 (VSTEP)

VSTEP

160

14 tuần

Tối 2-4-6 từ 17h45 đến 20h45 & sáng Cn từ 8h đến 11h

 

VND 3,900,000

 

Dành cho SV xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp

SPEAKING ENGLISH

Luyện NGHE NÓI A1

24h

4 tuần

Tùy chọn (03 buổi/tuần)

VND 1,008,000

VND 1,210,000

VND 3,024,000

Tăng cường kỹ năng giao tiếp. Lớp ít 8-10 SV (tối đa)

Luyện NGHE NÓI A2

24h

4 tuần

VND 1,008,000

VND 1,210,000

Luyện NGHE NÓI A2+

24h

4 tuần

VND 1,134,000

VND 1,360,000

N5 (Lớp thường: T2-4-6/ T3-5-7)

N5.1

90

10 tuần

Lớp ngày: Từ 8h00 đến 10h15/13h30 đến 15h45

Lớp tối: từ 18h30 đến 20h15

VND 1,512,000

VND 1,890,000

VND 6,048,000

Đảm bảo chất lượng đầu ra đúng lộ trình

N5.2

90

10 tuần

VND 1,512,000

VND 1,890,000

N5.3

90

10 tuần

VND 1,512,000

VND 1,890,000

N5.4

90

10 tuần

VND 1,512,000

VND 1,890,000

N5 (Lớp cấp tốc: T2-3-4-5-6-7)

N5.CT1

180

10 tuần

VND 3,024,000

VND 3,780,000

VND 6,048,000

Được giới thiệu làm việc cho các công ty Nhật (miễn phí)

N5.CT2

180

10 tuần

VND 3,024,000

VND 3,780,000

N4 (Lớp thường: T2-4-6/ T3-5-7)

N4.1

90

10 tuần

VND 1,584,000

VND 1,980,000

VND 6,336,000

Tạo cơ hội phỏng vấn ứng tuyển làm việc các doanh nghiệp Nhật trong nước VN và tại Nhật Bản.

N4.2

90

10 tuần

VND 1,584,000

VND 1,980,000

N4.3

90

10 tuần

VND 1,584,000

VND 1,980,000

N4.4

90

10 tuần

VND 1,584,000

VND 1,980,000

N4 (Lớp cấp tốc: T2-3-4-5-6-7)

N4.CT1

180

10 tuần

VND 3,024,000

VND 3,780,000

VND 6,048,000

N4.CT2

180

10 tuần

VND 3,024,000

VND 3,780,000

HSK1 (T2-4-6)

H1

90

10 tuần

Lớp ngày: từ 8h00 đến 10h15

 

VND 1,890,000