Skip to content Skip to navigation

Hoạt động

Hội thảo giảng dạy "Developing Learners' English Skills for Employability"

Thế giới đã thay đổi cả diện mạo lẫn phương thức giao tiếp và làm việc thích ứng với thời đại Covid. Theo đó nguồn nhân lực sẽ chịu sự tác động rất lớn trước thách thức mới. Các yêu cầu trong tuyển dụng, ứng viên ngoài sự đáp ứng về chuyên môn, ngoại ngữ mà còn phải biết kỹ năng ứng phó, xử lý...
Đăng kí nhận RSS - Hoạt động