Skip to content Skip to navigation

Sơ lược chương trình tiếng Anh

ANH VĂN 1

 • Listening: nghe hiểu được các cuộc hội thoại trong môi trường công sở.
 • Speaking: ứng xử các tình huống giao tiếp trong môi trường công sở ở mức cao hơn,  thuyết trình chủ đề bài học.
 • Reading & comprehension: đọc hiểu, luyện tư duy phân tích và thủ thuật làm bài đọc hiệu quả.
 • Writing: viết email ngắn khoảng 120-130 từ.

ANH VĂN 2

 • Listening: nghe hiểu hội đàm trong môi trường công sở, cách nhận biết từ khóa, ghi chú thông tin thảo luận.
 • Speaking: xử lý tình huống trong diễn giải, học kỹ năng mềm làm việc cần thiết, thảo luận nhóm, trình bày ý tưởng…
 • Reading & comprehension: luyện tư duy phân tích và thủ thuật làm bài, kỹ năng trả lời câu hỏi và suy luận.
 • Writing: viết email ở mức độ cao hơn 150 từ, CV…

ANH VĂN 3

 • Luyện 4 kỹ năng cơ bản TOEIC
 • Complete Guide to the TOEIC test
 • Viết Email
 • Tài khoản thực hành online

ANH VĂN 4

 • TOEIC Kỹ năng nâng cao.
 • Pass the TOEIC test
 • Viết email + tài khoản thực hành online
 • 24 tiết học với giảng viên bản ngữ

ANH VĂN 5

 • TOEIC Kỹ năng nâng cao.
 • Pass the TOEIC test
 • Tài liệu Email + tài khoản thực hành online
 • 24 tiết học với giảng viên bản ngữ

ANH VĂN 4-5 (IELTS)

 • Luyện các kỹ năng bài thi IELTS, đặc biệt 2 kỹ năng Speaking & Writing
 • IELTS Advantage Writing Skill
 • Writing for IELTS;
 • 31 High-scoring Formulas to Answer the IELTS Speaking Questions
 • 24 tiết học với giảng viên bản ngữ

ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE

 • Cung cấp kiến thức giúp sinh viên có thể đọc được các tài liệu tham khảo cơ bản dành cho máy tính và kĩ thuật thông tin.
 • Có thể viết các báo cáo, trình bày, thuyết trình các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

COMPOSITION 1,2

 • Phát triển kĩ năng Viết trong môi trường học thuật, tư duy phản biện trong thảo luận và chia sẽ các vấn đề khác nhau
 • Composition 1 tập trung kỹ năng viết câu và đoạn văn.
 • Composition 2 hỗ trợ phương pháp viết các bài luận.